KSA Striideburgh

KSA Striideburgh

Repetities Groepsfeest

C:\Users\Floor Goddeeris\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DDA92928.tmp Repetities groepsfeest 2024


Beste ouders, 


Het groepsfeest nadert met rasse schreden en zoals elk jaar staan er enkele speciale en zéér belangrijke repetities op het programma. Hieronder volgen de dagen en uren waarop de leden zeker verwacht worden. Het is van groot belang voor de goede gang van zaken dat iedereen op tijd verschijnt en verkleedkleren bij/aan heeft. Voor vragen en dergelijke kan je altijd terecht bij de eigen leiding of bij het organisatieteam van het groepsfeest door te mailen naar groepsfeest@ksastriideburgh.be. Spreek ons ook gerust op zaterdagen aan voor of na de vergadering indien er iets niet duidelijk is.


Pregenerale repetitie op zaterdag 2 maart 2024

Piepers van 12u15 tot 13u45 Knim van 15u45 tot 17u00 

Grovers van 13u15 tot 14u45 Sjo e van 16u45 tot 18u00 

Joro’s van 14u15 tot 15u45 +16 van 17u45 tot 19u00 


Generale repetitie op woensdag 6 maart 2024

Piepers van 13u30 tot 15u00 Knim van 16u46 tot 18u00 

Grovers van 14u30 tot 16u00 Sjo van 17u45 tot 19u00 

Joro’s van 15u30 tot 17u00 +16 van 19u45 tot 21u00 


Het kan zijn dat uw kinderen vroeger dan deze uren al verwacht worden om nog eens met hun leiding te oefenen, maar dat zal duidelijk gecommuniceerd worden door de leiding zelf.


Tot slot willen wij de ouders van de piepers, de grovers, de joro’s en de knimmers nog vragen om onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen of door te mailen aan de leiding ten laatste op zaterdag 2 maart. 


Alvast bedankt! 

KSA Striideburgh 

———————————————————————–

Wij, de ouders van ……………………………………………………………………………. (naam kind), zullen onze zoon/dochter op: 


Vrijdag 10 maart 2023 O ophalen tijdens de pauze (+/-22u) 

O tot het einde van de avond laten blijven 

O ophalen om …………………………………………….. 


Zaterdag 11 maart 2023 O ophalen tijdens de pauze (+/-22u) 

O tot het einde van de avond laten blijven 

O ophalen om ……………………………………………..