KSA Striideburgh

KSA Striideburgh

Inschrijving

Inschrijving KSA Striideburgh 2023-2024

Beste ouder(s),

Het nieuwe KSA-jaar is nu officieel van start gegaan en dit betekent dat er enkele formaliteiten, zoals het lidgeld en de medische fiche, moeten worden in orde gebracht.

 

Groepsleiding KSA Striideburgh

 

Emma en Luka nemen de taak van groepsleiding dit jaar met veel plezier weer op zich. Hier vind je alle nodige contactgegevens. 

• Emma Delbeke: +32 468 22 40 58
• Luka De Smet: +32 483 39 56 33

Je kan ons ook altijd bereiken via mail: groepsleiding@ksastriideburgh.be

Lidgeld

Het lidgeld voor het werkjaar 2023-2024 bedraagt dit jaar 41 euro voor uw oudste kind en 40 euro voor alle jongere broertjes en zusjes. De helft van het lidgeld dat u betaalt gaat naar KSA Nationaal voor verzekeringen. De andere helft gebruiken wij voor de aankoop van knutsel- en spelmateriaal voor tijdens de vergaderingen.

Aangezien we een deel van het lidgeld gebruiken om uw kind te verzekeren, is het van groot belang om de betaling tijdig in orde te brengen. Indien we vóór 15 oktober 2023 geen betaling hebben ontvangen, wil dat zeggen dat uw kind niet is ingeschreven en dus niet verzekerd! Na 15 oktober 2023 verhoogt het lidgeld om organisatorische redenen dan ook met 2 euro. Nog even alles in een notendop:

Lidgeld werkjaar 2023-2024:

41 voor het oudste kind (43 na 15 oktober)

40 voor de jongere broertjes en zusjes (42 na 15 oktober)

Storten kan op het rekeningnummer van KSA Striideburgh BE06 4118 0542 2122 met vermelding van ‘naam lid + ban’.

 

Financiële ondersteuning

Wij wensen iedereen die wil een plekje te bieden in KSA Striideburgh. Daarom informeren wij jullie ook graag dat er voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben een vrijetijdstoelage is vanuit de stad Antwerpen waardoor u 80% van het lidgeld terugbetaald krijgt als u in aanmerking zou komen. Meer informatie hierover vindt u via deze link. https://www.antwerpen.be/info/62d52bbf0046a894ba04803d/vrijetijdstoelage-voor-jeugdaanbod

Verder zijn er ook opties om geld terug te krijgen via uw ziekenfonds. Eventueel is er ook een mogelijkheid tot verminderd lidgeld vanuit KSA.  Gelieve hiervoor de groepsleiding (Emma en Luka) te contacteren (dat kan via groepsleiding@ksastriideburgh.be). Discretie is verzekerd. 

Ook voor andere KSA-activiteiten, zoals weekends en het kamp, of het uniform, is er mogelijkheid tot een financiële tussenkomst van de stad Antwerpen of KSA Nationaal en onze KSA.

 

Medische fiche

Wij vinden het belangrijk om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen en correct te kunnen handelen bij mogelijke incidenten. Daarom is het verplicht om een medische fiche in te vullen om uw kind te kunnen aansluiten bij KSA Striideburgh. 

Bestaande leden die het afgelopen jaar hun medische fiche nog hebben ingevuld en waarvan er niets is veranderd qua allergieën, ziektes etc. hoeven voorlopig geen nieuwe fiche in te vullen. Nieuwe leden uiteraard wel.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. De informatie is enkel toegankelijk voor de leiding van uw kind en voor de groepsleiding.

Sinds een tijdje werken we niet meer met het medische fiche systeem van onze website maar met een google form.

U kan de medische fiche vinden op: https://forms.gle/jck1sTck3YNx7fWR9

 

Privacyverklaring

Met de invoering van de GDPR werden ook jeugdbewegingen verplicht om aan gebruikers te tonen wat er gebeurt met hun gegevens. 

Door uw kind in te schrijven voor het werkjaar 2023-2024 van KSA Striideburgh bevestigt u dat u onze privacyvoorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd.

U vindt onze privacyverklaring hier: https://goo.gl/Xb4U5D

Bij verdere vragen, opmerkingen of problemen kan u altijd een mailtje sturen naar groepsleiding@ksastriideburgh.be of spreek ons aan als u ons tegenkomt op de KSA.

Lieve KSA-groetjes;

Emma en Luka

KSA Striideburgh

Strijdhoflaan z.n. (aan het pleintje)

2600 Berchem