Praktische info

Hoe zit dat juist kamp?

Waar is het te doen, waar moet ik mijn brieven sturen en zoveel meer!

Medische fiche

Gelieve ook de medische fiche in te vullen

Op papier of online via onderstaande link

Adres van de boer voor brieven

KSA Striideburgh
Naam lid + ban
p.a. mr. Compère Alain Rue du Pont 19 5555 Graide

Betaling kamp

Gelieve voor woensdag 1 juli het kamp te betalen: 130 € voor het oudste kind en 125 € voor de volgende kinderen
Te storten op ons rekeningnummer

BE06 4118 0542 2122
met vermelding van naam + voornaam + ban.

Adres kampplaats

Rue du pont, 19
5555 Graide

of neem eens een kijkje naar onderstaande map!
Vanaf daar zullen er bordjes staan naar onze kampplaats!

Belangrijke data

Wegens de huidige omstandigheden zullen er waarschijnlijk aanpassingen gebeuren aan onze planning.
Houd onze facebook-pagina in de gaten voor de laatste info omtrent het kamp en onze planning.

15 Juli 19:00-19:30(-12) & 20:00-20:30(+12)

is het kampwake. Dit is hét moment om je verkleedkledij aan iedereen te tonen en eventueel nog wat ideetjes op te doen bij je vriendjes en vriendinnetjes. Hier leren we ook het kamplied al aan, zodat de eerste kampvlindertjes worden opgeflakkerd. We maken ook kennis met het kampthema. Er kan dan ook al eventueel wat gerief worden meegegeven voor in de camion (we denken dan vooral aan veldbedden).

21 Juli

verzamelen we aan de kampplaats. Omdat de meesten in deze moderne tijden over een GPS beschikken en papieren wegbeschrijvingen de voorbije jaren al zo goed als overbodig bleken, zal er niet worden afgesproken aan het lokaal, maar spreken we dus rechtstreeks af op de kampplaats.
Alle leden moeten zeker hun Kids-ID en 2 gele klevers van de mutualiteit meenemen.

Door de huidige omstandigheden hanteren we dit jaar met een Kiss and Ride-systeem om de veiligheid van iedereen te garenteren. Ouders met kinderen enkel in de piepers, grovers en joro’s worden verwacht met hun kroost met een volle maag op het kampterrein tussen 12u30 en 14u00. Ouders met kinderen zowel in de -12-bubbel als de +12-bubbel worden verwacht tussen 14u00 en 15u00. Ouders met enkel leden in de knim en sjo worden tussen 15u00 en 16u00.

We eten dus niet meer allemaal samen na de aankomst op de 21ste. De leden worden liefst afgezet door één ouder, die een mondmasker draagt van zodra hij/zij uit de auto stapt. Door in shiften te werken zorgen we er vanaf het allereerste moment voor dat de contactbubbels gescheiden blijven. De ouders blijven bij de auto’s en gaan niet mee tot aan de tenten om hun kinderen te installeren.

In verband met carpoolen wachten we de regels af die op dat moment gelden vanuit de overheid, of de regels die KSA Nationaal ons aanraadt. Van zodra we daar meer informatie over hebben, sturen we jullie een mail.

We zouden u uitdrukkelijk willen vragen om ten allen tijde beschikbaar te blijven om uw kind te komen ophalen als hij/zij ziek zou worden.

29 Juli 12:00

is het kamp jammer genoeg voorbij en worden de leden met de bus naar het lokaal in de Strijdhoflaan gebracht. We verwachten dat de bus rond 16u en 17u zal aankomen. 

Deze tijden zijn zeer variabel, kijk zeker nog eens onze facebook-pagina na de dag zelf waar alle updates zullen worden gepost in verband met de aankomsttijden.

31 Juli 16:00

is het uitladen van de camion. Mocht al het gerief van de leden niet mee in de bus geraken, wordt er slaapgerief meegenomen met de camion. Je kan dan al het gerief komen ophalen.

Wie mag mee op kamp?

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen kans te geven. Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden zijn:

Risicogroep?*

Behoort een lid tot een risicogroep*? Dan mag die meedoen aan het kamp als diegene toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.

Ziek?

Was je ziek vóór de start van het kamp (minimaal 5 dagen terugtellen) of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen aan het kamp, ook als het gaat om een buikgriepje of andere ziektesymptomen die niet gerelateerd zijn aan COVID-19. Dit geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding en koks. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen mee te laten gaan op kamp.

*Een volledige lijst van risicogroepen vindt u hier: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is.

Kamplied

Oost-Azië

STROFE 1

Dit jaar is de zomer wel een beetje raar een coronakamp niet ideaal maar met striide gaan we ver weg op een mooie reis op zoek naar rust als boeddha zo wijs, we wandelen door, bergen zo hoog, en rijden als een samurai met pijl en boog zo’n uniek kamp hadden we nooit gedacht Maar dit kamp heeft alles Wat ik van een kamp verwacht

REFREIN

Het is een kamp Dat we nooit zullen vergeten Het is een kamp Waarbij we veel komen te weten We bezoeken tempels, wandelen op de chinese muur en leren elke dag iets nieuws van een cultuur ohohoohhoohho

STROFE 2

We gaan op pad, met een geweldig plan Vertrekken in China, reizen door naar Taiwan Mon-go-lië, Korea Zuid-Noord In Japan, gaat onze tocht voort Nu staan we hier, een lange weg afgelegd, aangekomen op kamp, ‘t is hier zeker niet slecht Desondanks we verdeeld zijn in twee hebben we nog steeds… PRET A VOLONTE

REFREIN x2

Het is een kamp Dat we nooit zullen vergeten Het is een kamp Waarbij we veel komen te weten We bezoeken tempels, wandelen op de chinese muur en leren elke dag iets nieuws van een cultuur
ohohoohhoohho (x2)